בעקבות דיונים קודמים בנושא תכנית המתאר, דרשנו המשך שיתוף הציבור לפני אישור התכנית. להלן מועדי המפגשים בחמישה מועדים על פי חמישה אזורים בעיר.

המפגש הראשון בנושא מזרח העיר יתקיים ביום ראשון, 5 בפברואר, בשעה 17.30 במרכז קהילתי בית דני בשכונת התקווה, סמטת בכיר 21

המפגש השני בנושא מרכז העיר יתקיים ביום שלישי, 14 בפברואר בשעה 17.30, במרכז קהילתי ביקורי העתים (אשכול פיס), רח' הארבעה 13

מפגש שלישי בנושא דרום העיר יתקיים ביום חמישי, 16 בפברואר בשעה 17.30 במרכז קהילתי נווה עופר, רח' זלמן שז"ר 13

מפגש רביעי בנושא צפון העיר יתקיים ביום ראשון, 19 בפברואר בשעה 17.30 במרכז קהילתי בית פרנקפורט, רח' קיציס 23 בשכונת הדר יוסף

מפגש חמישי בנושא יפו יתקיים ביום רביעי, 22 בפברואר בשעה 17.30 בביה"ס עירוני ז' (אשכול פיס), רח' חידושי הרי"ם 20

ניתן לקרוא כאן סיכומים של מפגשי שיתוף ציבור קודמים וסדנאות תכנון

וכאן סיכומים ומצגות של דיונים קודמים במליאת הוועדה (שימו לב שיש נגישות למצגות לפי אזורים)

תכנית המתאר, מפת ייעודי קרקע כללית (צהוב = מגורים; סגול = תעסוקה; חום = ייעוד ציבורי; ירוק = שטח פתוח; קרם = מעורב)