יו"ר הסיעה וסגנית ראש העיר מיטל להבי:

כמי שליוותה באינטנסיביות את שלבי התהוות התקציב, והשתתפה באופן פעיל כמעט בכל הדיונים והויכוחים על כל הקיצוצים שתוכננו, אני בהחלט יכולה לומר שיש תוצאות לעמלם של מי שנוכחו בדיונים. בתקציב 2010, ניכר כי נעצרה מגמת הקיצוץ ואף חל גידול בתקציבים החברתיים והסביבתיים.

הגם שלמרצ 3 מנדטים בלבד, אני גאה בכך שהיינו שותפים אקטיביים מאוד, עד כדי הגדרתי בישיבות כאופוזיציה בתוך הקואליציה. ואין לי ספק שבנחישותנו השפענו הרבה מעבר ל10% מהקולות שיש לנו במועצה.

וכן, עדיין יש לי ביקורת, ויש מה לשפר וכמובן שאם היה תלוי רק במרצ התקציב היה נראה אחרת. אבל יחד עם זאת, מדובר בתקציב שאני יכולה להצביע בעדו וגם להסתכל בעיני הציבור שבחר בסיעת מרצ, בתחושה שיצגנו אותו נאמנה והשגנו המקסימום שיכולנו בעבורו, בנסיבות ובמגבלות הקיימות.

יש מגמות חדשות בתקציב שהינן סנוניות ראשונות. ופריצת דרך המעידה על שינוי ראשוני אך משמעותי ועל תחילתו של מהפך בסדר העדיפויות העירוני שכן, גבירותי ורבותי, בתקופה של משבר כלכלי גדל תקציב מינהל החינוך ב- 24,810 מליון ₪, תקציב מינהל השירותים החברתיים גדל ב- 10,760 מליון ₪, המשלמה ליפו קיבלה תוספת של 650,000 ₪. לכאורה, די בעובדות כדי להצביע על שינוי המגמות בתקציב.

במסגרת תפקידי כסגנית ראש העירייה אני רואה מול עיני את הצורך בטיפוח ושמירה על גרעין הקבע של תושבי העיר.. המשפחות הן הבסיס לתושבות קבע בעיר. זו האוכלוסייה שתורמת לאיכות החיים בעיר, לסולידריות חברתית, לאכפתיות אמיתית, לעתידה ולצביונה של העיר. צרכי אוכלוסיית הקבע, רווקים, משפחות וקשישים, דורשים תשתיות ושירותים חברתיים. לכן, ככל שנשקיע יותר בקהילה ובחינוך נעודד את גרעין הקבע להשאר בעיר.

כממונה על החינוך לגיל הרך אפרוט האמירות הכלליות לעובדות ואת הסוגיות הנוגעות לתקצוב בתחום

התקציב הנוכחי מתייחס ל- 4,282 ילדים בגילאי חובה, המסודרים ב- 157 מוסדות חינוכיים עירוניים. בנוסף,

מסודרים 6,292 ילדים ב- 213 מסגרות עירוניות לגילאי טרום חובה וטרום-טרום חובה, על אף היעדר חובה סטטוטורית, אלא מגן חובה. היקף ההשקעה בגילאי טרום חובה ומטה היה בעבר נמוך יותר וניכרת מגמה מובהקת של עלייה במענה הציבורי הניתן לגיל הרך.

יתר על כן, בי"ס אג'יאל ביפו עומד לעבור הרחבה, בהתאם לצרכיו. בי"ס חסן עארפה יזכה לתכנון של תוספת חללים ואולם ספורט. כן יורחבו בפועל בי"ס בבלי ירושלמי ובי"ס ישורון לחינוך מיוחד. ובנוסף, עתיד להבנות בי"ס יסודי בשכונת המשתלה, ובית ספר על יסודי בצפון מערב העיר.

תקציב התב"ר של החינוך גברותי ורבותי מהווה כמעט 20% מתקציב התב"ר הכולל וזה מעיד על חשיבות התחום בעיר

גם בתקציב הרגיל השוטף חלו שינויים חיוביים, לא מעט בזכות דאגתי לגיל הרך אנחנו מאשרים היום תוספת לתקציבי הגנים : כל הגנים יחוברו לאינטרנט בתקציב ראשוני של 350,000 ₪, הוגדל התקציב למימון חמרים מתכלים בגני ילדים, מ- 38 וחצי ₪ לילד ל-55 ₪ לילד, הובטח בתקציב יעודי החלפה שנתית של החול בארגזי החול בהיקף של 400 אש"ח, ובכלל תקציב אחזקת גני הילדים בשנת 2010 העלה – ב- 700 אלף ₪.

במישור הן המקצועי והן ההומאניטרי, בעקבות הסכמי עבודה במשק, שכרן של הסייעות המועסקות ע"י העיריה עלה ומעתה לא תזדקקנה עוד להשלמת הכנסה. בנוסף, בתקציב 2010 תוספת של 500 אש"ח עבור שעות נוספות של הסייעות.

ואי אפשר שלא להתייחס לקיצוצים שבכל זאת קרו בתקציב החינוך:

העירייה מספקת 9,406 שעות העשרה שנתיות. במסגרת התקציב תוכנן קיצוץ של 820 שעות העשרה הניתנות לבתי הספר, מעבר לדרישות משרד החינוך. בסופו של דבר הושגה פשרה לפיה יקוצצו 438 שעות בלבד, דהיינו, פחות מ- 5%

מפתן אלון, בי"ס להזדמנות שניה, תוכנן קיצוץ בסך 1 מליון ₪ ובסופו של יום קוצצו רק 200 אלף ₪ בזכות חברי המועצה וביה"ס לא יסגר. בי"ס שבח מופת אמנם קוצץ אך ימשיך לפעול, כאחד מנכסי צאן והברזל של עירנו המהווה מוסד ייחודי הנותן מענה גם לצרכי האוכלוסייה הרוסית.

וגם לעתיד מעבר להמשך המגמה של הגדלת מספר כיתות הגן העירונית הרי בעתיד יש בכוונתי לפעול להגדלת התקציב המיועד לשידרוג חצרות הגנים הקיימים, כך שיתאפשר לספק משטחי גומי, מרחבים מוצללים ומתקני חצר איכותיים גם בגנים הותיקים, בכל רחבי העיר.

רווחה

הושגה פריצת דרך במדיניות העירוניות באשר לגילאי 0-3, באשר העירייה מתכוונת לייצר פלטפורמה שתאפשר הרחבת מערך המוסדות הציבוריים , במטרה ליתן מענה זמין, איכותי וזול לכלל הילדים, מלידה.

המהפך בתפישה העירונית, יתאפשר בסיוע התמ"ת, בשיתוף עם ארגוני הנשים, באשר ראש העירייה נעתר לבקשתי והורה להקצות לעניין קרקעות ציבוריות באיזורי המחסור המובהקים במסגרות לגיל הרך. וכבר מתוכנן להקים מעונות יום חדשים על קרקעות ציבוריות באיזור כוכב הצפון, רח' אליהו ברלין, ורחוב בן סירא בשכונת בבלי.

אמנם הדבר לא נראה בתקציב, אך ראוי שהציבור ידע שהעירייה הקצתה משאבים להכנת תכניות לבינוי המעונות ולהרחבת מוסדות קימים. בנוסף, ישופץ אשכול המשפחתונים ברח' אידלסון, ישופץ מהיסוד אשכול המשפחתונים בפלורנטין, יפתח אשכול משפחתונים חדש בשדרות בן ציון, בבניין אשר ירשה העירייה באדיבותה של גב' אלבר ריקה ז"ל העתיד לצאת לשיפוץ בקרוב וכבר אושר התקציב לתכנון בשנת 2010.

תקציב הרווחה מהווה דוגמא לכך שנוכחותם והשתתפותם בדיונים של חברי מועצה כמו גם התעקשות על העקרונות , אכן משתלמת ומביאה לתוצאות. למשל ניצלה מסגירה – מרפאת המתבגרים והיא תמשיך לפעול תודות לעשייה נחושה של סיעת הצעירים, סיעת הגימלאים וגם מרצ.

והכי חשוב, בתחילת הדיונים על התקציב נתבשרנו אודות קיצוץ מתוכנן ב- 18 משרות עו"ס, בנימוק לפיו ממילא העירייה מעסיקה משרות מעבר לתקן המתחייב המתוקצב ע"י משרד הרווחה. בסופו של דבר, בוטל הקיצוץ במשרות עו"ס ויקוצצו עד 3 עובדים סמך מקצועיים בלבד.

בהסתכלות על צורכי אוכלוסיות מוחלשות אני רוצה ליידע כי לא רק שהצלחתי למנוע סגירת מפעל נפגעי נפש בפלורנטין (יחד עם ידיד שמוליק מזרחי) אלא גם הצלחנו להביא לנוכחות לפעול להקצאת קרקע עירונית לטובת הקמת בית אנוש בתל אביב-יפו, אשר יאגם פעילויות שונות למען פגועי הנפש, וביניהן מפעל מוגן, מועדונים חברתיים סניף אנוש ועוד (ובמהלך השנה אתם עוד תצטרכו לאשר זאת).

יותר ירוק בעיר

 

 

 

 

כיור ועדת שפע העמדתי בראש סדר העדיפויות נושא אסטרטגי והוא – השלד הירוק של העיר. הכוונה ליצור רשת נתיבים ידידותיים לבני אדם. היוזמה מהווה נדבך נוסף, על עבודתו הברוכה של טיומקין ביסוד צירי האפניים המתוקצבת השנה ב- 11 מליון ש"ח ,

אבל השלד הירוק הוא הרבה מעבר לכך. הוא עתיד לתת עדיפות ביצועית לחיבור בין שבילי האופנים במקטעים הקיימים ובמקום ששביל לא אפשרי מטרתו לייצר רצף באמצעות שבילי הליכה ידידותיים ומוצלים. ביצירת השלד תוענק חשיבות גם לביצועו מחומרים ממוחזרים , להיבטים של מחזור לאורך הציר, להצללה ובעיקר לכך שייצר רציפות וחיבור בין צירים לבין מוסדות כמו בתי ספר, אליהם חיוני לייצר מסלולי הליכה בטוחה. וכן חיבור לתחנות הסעת המונים ולרה ארגון של התח"צ. מדובר בפרויקט אסטרטגי – רשת אורך ורוחב ירוקה שמתבססת על תוכניות ארוכות טווח שבחלקן כבר קיימות במינהל ההנדסה ומחברת אותם לביצוע וישימות של אגף בינוי ותשתית ובכך הופכת חזון למעשה. והראייה תקציב לישום הנחיות תכנון חדשות בדבר מתן דגש להולכי רגל במינהל בינוי ותשתיות לבקשת סיעת מרצ.

ההסתכלות על השלד הירוק היא מעבר לגבולות העיר ת"א-יפו וכוללת התייחסות לאופציה של טבעת מטרופולינית שבצידה צפוני בוצע לאורך פארק הירקון, צידה המערבי מתוקצב לביצוע לשנים 2010-11 במסגרת התוכנית להסדרת רצועת החוף, חלקה הדרומי החשוב ביותר בהיבט החברתי מתוכנן להתבצע על ציר המסילה או בחלופה של מדרון, גינת הלר, מקווה ישראל, פארק אילון וכו' ולצד המזרחי ידרש שת"פ עם ב"ב, ר"ג וגבעתיים.

לא אצא ידי חובתי אם לא ארחיב גם בהיבט הירוק והיפה של התקציב ולמשל:

גידול בתקציב פחים טמוני הקרקע והרחבה לשכונות נוספות כמו נווה אליעזר בהיקף – 2,700 אש"ח.

תקציב אחזקת ונקיון שטחים מגוננים עלה ב- 570 אש"ח. תקציב גיזום עצים עולה ב- 500 אש"ח (בהתאמה לנוהל שגיבשנו אני וחברי לידאנסקי וויסנר) . נושא המחזור יוטמע ויורחב במטרה לצמצם את ההוצאה בגין היטל ההטמנה שגדלה באין ברירה בב- 2.7 מליון ₪. ומאידך יש תוספת של 100,000 ₪ לטובת הרחבת פינוי פלסטיק למחזור.

גם פארק קריית ספר יתוכנן בתהליך שיתוף ציבור במסגרת תקציב שפ"ע ובהתאם להצעה לסדר יום שהעברתי במועצת העיר האחרונה. וכן כן השנה, נחל בפיתוח פארק החורשות המתוקצב השנה ב-1 מליון ₪ כאשר האומדן לגמר ביצועו עומדת על 25 מליון ₪.

בראייה הפיזית של העיר לא ניתן להתעלם מהעובדה שגם בשנה זו אנו מתקציבים את תוכנית המתאר של העיר. ואנחנו במרצ בעד תוכנית מתאר משום שהיא יוצרת ודאות תכנונית. בשנה זו אני מקווה שנגיע לידי דיונים בתוכנית ועד כדי אישורה להפקדה על מנת שנוכל לקדם את היכולת של הועדה המקומית לקבל החלטות בלא תלות במחוז.

כמו כן אני מברכת על תוספת תקן בתקצוב של 270 אלף ₪ לרכז מטלות ציבוריות שכן הגיע הזמן שנדע לדאוג ולקבל את התמורה המלאה להשבחות נדל"ניות ולקבל את תמורה המלאה לציבור בדמותה של מטלה ציבורית מיושמת ורשומה בטאבו.

זכויות אזרחיות

חוסנה וצביונה של העירייה נמדד דווקא ביכלתה לטפח ולהעצים את האוכלוסיות היחודיות ולקיים את הפלורליזם האנושי שלנו לצד חיזוקם של האוכלוסיות המוחלשות והמגזרים המהווים מיעוט בעיר.

בתחום הזה אני שמחה לדווח כי בין השאר מנענו את הקיצוץ בתקציב בית דניאל של היהדות המתקדמת.

וכי עגנו בתקציב סך של 220 אלף ₪ מיועדים לתמיכה במצעד הגאווה. בנוסף, במהלך השנה בכוונתנו לפעול למען תמיכה לאגודה לזכויות הפרט (האגודה לזכויות הומואים לסביות וטראנס ג'נדרס), בכדי לסייע לאגודה ולחבריה להשתקם פיזית ונפשית בעקבות פיגוע השנאה המזעזע, במסגרתו נהרגו ונפצעו חפים מפשע ואף נגרם נזק רב לרכוש האגודה.

חברים יקרים, יש עוד נושאים רבים לסקור דרכם את התקציב, אבל זמני מוגבל וזמנכם הגיע. אזי חברי ישלימו את דברי ואם לא היה ברור אזי דעו לכם אני מצביעה בעד התקציב ושמחה שהייתי בדיונים ושהשפעתי ויצגתי נאמנה וכמיטב יכולתי את עמדות מרצ ואת קהל בוחרנו.

הנאום שלי:

בהמשך לדברים של חבריי לסיעה, בחרתי להתמקד בשלושה נושאים עיקריים, שמעניינים אותי במיוחד כנושאי מדיניות לשנה זו:

1. אופניים:

פרוייקט השכרה: אני מאוד שמחה לראות 70 מיליון ₪ לפרוייקט השכרה בתקציב הזה – מהם 50 מיליון עירוני ועוד 20 ממשלתי. מתוך המועצה ועוד בדיון הזה שמענו הסתייגויות ואף התנגדויות לפרוייקט. אסור לנו להיבהל ואסור לסגת. אני רוצה להודיע לכם שגם על פי הנסיון הדל יחסית מהעולם – זה יעלה עוד יותר בעתיד. לפרוייקט ההשכרה יש משמעויות גם תיירותיות אבל בעיקר לתושבי העיר, ויש בזה מסר של עידוד תחבורת אופניים והעדפה על פני רכב פרטי. אנחנו צריכים ללכת על זה בכל הכוח, סדר עדיפויות עולה כסף, וזו מטרת הדיון היום.

שבילי אופניים: בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית, אבל לא מספיק. יו"ר סיעת הירוקים מברלין אמרה לחבר המועצה נוח עפרון ולי שרוכבי אופניים הם נדירים בתל אביב. אמנם, אחוז נסיעות האופניים עלה מ-2% בתחילת העשור ל-7% ב-2008 ו-15% במרכז העיר, וזה הרבה פונקציה של שבילים. עדיין חסרים שבילים בצירים מרכזיים כמו דיזינגוף ובן יהודה, אבל בעיקר חסרה חיבוריות בין האזורים. בתקציב הזה יש 11 מיליון שקל לשבילים, שיש להשקיע, בצד ההתרחבות לאזורים נוספים, יש להשקיע בחיבוריות שדורשת מחשבה. כמו כן, יש להשקיע כסף מפרוייקטים של פיתוח עצמם לטובת העניין (כפי שאנו דואגים שייעשה בוועדה המקומית).

גניבות אופניים: הנה נושא שכמעט לא עולה כסף, שהתחיל מהצעה לסדר שלי בשיתוף ישראל בשביל אופניים והגיע להישגים משמעותיים – שיתוף פעולה עם המשטרה, פשיטות, המודעות עלתה, יש יותר מתקנים. צריך להוסיף מתקנים גם במקומות פרטיים ולא רק ציבוריים ולקדם לוקרים ומקומות אחסון ברכבת.

2. דיור בר השגה

ועדה: הוועדה לדיור בר השגה הוקמה בקדנציה הקודמת ביוזמת רה"ע, טוב שהוקמה והיא אף עשתה עבודה והגישה דוח אופרטיבי. החשיבות העיקרית היא שהנושא נכנס לשיח ועלה על סדר היום. חבל שהיה צורך בכל כך הרבה לחץ ופעילות פוליטית כדי להקים הוועדה מחדש, וחבל עוד יותר שבכל זאת היא עדיין לא התכנסה.

עם זאת, ניתן לראות את הנושא מתקדם בוועדה המקומית, רק השבוע ראינו שימת דגש על הכנסת דב"י כמטלה ציבורית בפרוייקטים חדשים, וכן רואים שם יותר ויותר נתינת הדעת לתמהיל הדירות ושטח הדירות בפרוייקטים שונים – כדי לדאוג שיהיו גם דירות קטנות שהן מטבען יותר בנות השגה.

עם זאת, צריך לתת גם את הדעת לא רק לצד הנדלני אלא גם לתמהיל האנושי, שהוא לב ליבו של הרציונל שעומד מאחורי המושג דיור בר השגה. מדיניות ששואלת את עצמה את מי היא רוצה לראות בעיר הזאת, מסתכלת על הרכב האוכלוסיה ומבצעת רגולציה עירונית, כולל בדיקה של קריטריונים וזכאויות וכולל אחריות של גורם עירוני שיפקח וינהל את הנושא.

בהקשר זה אני רוצה לציין את פעילותה של יו"ר סיעתי מיטל להבי בנושא בית אלבר ריקה, כאשר לראשונה יושכרו מגורים ברי השגה למפעילות ומפעילי משפחתונים, ויהיה מענה על צורך כפול – פתרונות לגיל הרך בלב העיר ומגורים ברי השגה אמיתיים לבעלות מקצוע ציבורי נדרש. וכן את הצעתו לסדר של חברי לסיעה אחמד משהראווי מישיבת המועצה הקודמת, לקדם דיור בר השגה ביפו, כדי לתת מענה לעוד אוכלוסיה ייחודית שיש לנו צורך אמיתי ומשמעותי לראותה בתל אביב יפו.

גם זה נושא שעולה כסף, הוא מופיע בהמלצות הצוות המקצועי שהוא תוצר עבודת הוועדה מן הקדנציה הקודמת, והוא אחד הדברים שעל סדר יומה בקדנציה הזאת, וחבל שאין לו ביטוי ממשי יותר בספר התקציב.

היחידה לקידום מעמד האישה

לסיום, אני רוצה לציין את התקציב הלא-מספק של היחידה לקידום מעמד האישה – 169,000 שקל בלבד בתוך תקציב לשכת ראש העיר – תקציב שעומד בסכום קבוע מזה מספר שנים. אמנם, אני יכולה להעיד שיועצת ראש העיר עושה נסים מתוך התקציב הזה, ומצליחה לשלב בו פעילות חברתית במקומות בהם היחידה נחוצה יותר מכל, אולם לשנה הבאה יש להגדיל את התקציב הזה ולשלב בו פעילות ממוקדת לקידום מעמד האישה.

נאומו של חבר המועצה אחמד משהראווי:

ברשאית ברצוני להודות לכל אלה שעמלו על הכנת התקציב

אני חושב שנעשתה פה עבודה חשובה.

אני שמח לומר שלמרות החששות הכבדים שהתריע עליהם המנכ"ל בכל הדיונים,המשבר הכלכלי לא היה כל כך נורא לפחות לא עד עכשיו.

לקחתי על עצמי בעיקר את הטיפול בנושא יפו.בנושא התקציב שלפנינו אני בהחלט מרגיש שהצלחתי לתרום את חלקי.

אני כמובן הייתי הרבה יותר שמח אם היינו נוטלים חלק בשלבים הרבה יותר מתקדמים של הכנת התקציב.

יפו חוגגת בימים אלה עשור למשלמה,הרבה כספים הושקעו בעיר.

לזכותו של ראש העיר יאמר שהוא הלך על כל הקופה והעיר משנה פניה.

כמובן שיש היבטים חיוביים יותר ויש כאלה שהם פחות.

העבודות המתמשכות בלי סוף בשדרות י-ם ורזיאל גורמות להרבה נזקים

לבעלי העסקים במתחמים אלה והם זועקים הצילו…

בישיבתה האחרונה המועצה אישרה פה אחד את הצעתי להקמת תת ועדה לנושא הדיור בר השגה.

אני מעריך שעם ההתקדמות בדיונים בנושא הדיור ביפו,תקציב 2011 יצטרך בהחלט לכלול השקעות הקשורות לנושא הדיור בר השגה לערביי יפו.אני לא אפרט כרגע אבל בהחלט אני רואה שיש מקום שיוקצבו תקציבים עירוניים כדי שהעירייה תיקח חלק בפתרונות דיור לפני שיהיה מאוחר.

דברנו על המישלמה ואני שמח לדעת שהיא מקבלת מעבר לתקציב שלה תוספת תקציב של 650.000 ₪ כתקציב בלתי רגיל.

אני יכול לציין בסיפוק הישגים אישיים שלנו כסיעת מר"צ כגון תיקצוב 500.000 ש"ח לתכנון אולם ספורט בבית הספר היסודי חסן ערפה.

שתבינו תכניות האולם כתכניות שכבו 17 שנה במגירה אצל מנהל בית הספר עלי גוטי.

הרגשתי חובה אישית להילחם עבור כ-500 ילדים הלומדים בבית הספר שמאז הקמתו לא היה לו אולם ספורט.

אני גאה בעזרה שקיבלתי מחברותיי לסיעה מיטל ותמי כדי לוודא את תיקצוב האולם.

היות ואנחנו ערים לצפיפות גם בכיתות,אנחנו משתדלים עדיין לשכנע את המנכ"ל בצורך לאמץ פרוגרמה תכנונית שכוללת גם תוספת של חדרי לימוד לצד אולם הספורט.

אני כמובן גאה בהישג שיש לנו במבנה של תיכון אגיאל.

ביקרנו בו חברי המועצה ואנחנו כבר רואים את ההשפעה על ההישגים הלימודיים.

בקטע של בית הספר היסודי אגיאל תרמתי את חלקי,גישרתי במחלוקת שמנעה את התחלת בנייתה של הקומה שנייה בבית הספר היסודי והעבודות מתחילות אוטוטו .

כסיעה ניהלנו מלחמה של ממש בכל הנושא של המרכז הטיפולי הייחודי הירש.מצד אחד אני שמח שהצלחנו למנוע קיצוץ נוסף,מצד שני צר לי על כל כך הרבה אנרגיות שאישית הייתי צריך להשקיע בדבר שהוא כה מובן מאליו.

אני מצפה ומקווה שבאמת לא יהיה יותר קיצוצים למקום החשוב הזה.זוהי שנה שנייה בה אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיות בנושא הזה.היינו צריכים הרבה מאמצים חברי עומר ואנוכי על מנת לשכנע את השופט כבוב לחזור בו מהתפטרותו כיו"ר הועד המנהל של המרכז.

השופט צדק בטענתו שאנחנו עוסקים בהישרדות במקום לעסוק בהתפתחות.

אני שמח שהמנכ"ל נענה לבקשתי לשוב ולשפץ את מעון צנובר

ברחוב הלוטוס ביפו.היה שם ונדליזם קשה,המנכ"ל החליט שהוא לא משקיע יותר אולם בעקבות הרבה שיחות פניות ועבודת הסברה גם מול האוכלוסייה,עבודה שכללה גיוסם של שייחים שנרתמו לדבר על הנושא,

המנכ"ל השתכנע ובא לקראתנו.על כך מגיע לו תודה.

אני שמח לומר שחוק נהרי מאפשר לנו לתקצב ולו סמלית את בתי הספר הפרטיים ביפו ואתם יודעים שכמעט חמישים אחוז מילדי יפו הערביים לומדים בבתי ספר פרטיים ולו מהטעם האחד שהחוק הזה מחייב את העירייה לקחת אחריות ולו סמלית על תלמידים ששייכים לעיר הזאת.

אנחנו מדברים על סך הקצבה של 1.4 מיליון שקל זה לא הרבה אבל זו התחלה.

ברור לך אדוני המנכ"ל שככל שנכיר טוב יותר את המערכות

כך נשפר את הדרישות ובזמן הנכון.

היעד אליו אני שואף אישית להגיע הוא שהתקציב העירוני בחלוקתו מול אוכלוסיית יפו יהיה מאוזן על פי גודל האוכלוסייה של העיר מעבר להשקעה

המתקנת את חוסר האיזון שהיה במשך עשרות שנים כלפי יפו בכלל וכלפי האוכלוסייה הערבית בפרט.