מרצ מתעוררת

של מי האחריות לספק לנו מקלט?!

מטרת הצעת חוק זו, שיזמתי יחד עם קבוצת חברי הכנסת, היא אפוא לאפשר שיקול דעת לרשות המקומית להעניק פטור מחובת התקנת מקלט בעת הרחבת בית קיים מטעמים שיונחו בפניה, על מנת לאזן בין הצורך במיגון ובין הצורך בהרחבת הבית. איזון מידתי זה יאפשר לאנשים להרחיב את ביתם בעלות שהם מסוגלים לעמוד בה, ולגור בבית שמתאים לצורכיהם.

להמשך >>

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכות למגורים בדירה ציבורית לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ד–2014

הצעת החוק נועדה לעזור לנשים שיצאו ממקלט לנשים מוכות ולאפשר להן לבסס את עצמן ואת ילדיהן מבחינה כלכלית, בביטחון של קורת גג קבועה והזכות לדיור. לפיכך, מוצע לקבוע כי נשים ששהו במקלט לנשים מוכות תהיינה זכאיות למגורים בדיור ציבורי עם סיום תקופת שהותן במקלט. הצעת החוק הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

להמשך >>

הרשמו לניוזלטר של תמר: